Produkter

2-rigg med 30 snören, 17 m lina

PRODUKTER          Plantor - brygghumle - riggar  - tjänster         2019-06-25


Humleplantor (sticklingar):                                                             


- SWE08  Spångby             

- SWE19  Olarsbo   (ny)

- SWE26  Frebro     (ny)

- SWE51  Klev                     

- SWE52  Brusbo               

- SWE53  Grimsarbo         

- HBE81  Sernander         


Årets sticklingar, från maj -19, odlad  brätte -> kruka     Säljs i  juni              50 kr/st       

                                       kruka, 50-100cm                Säljs i aug             100 kr/st                      Plantor från 2018 - kraftig rot - ca 10 olika kloner                          150 kr/st


Plantorna är färdiga att utplanteras under aug - sept

Mängdrabatt (>10 av samma klon) 10%

Hämtas i Uppsala eller enl överenskommelse. Maila beställning (hbe@campuslinne.se)

Klonerna finns beskrivna i boken Humle i den svenska nationella genbanken (ej HBE81)

Jag har bryggt på dessa i tre år och tycker att de odlas lättare och smakar-doftar  bättre än de 3

utvalda klonerna Näs, Hulla Norrgård och Korsta


Beställning: Om många plantor önskas, beställ före 20xx-05-01


RIGGAR     -    Humle-åtta eller Dubbelrigg


Humlen växer till 6-8 m från maj-juli (ca 10-20 cm per dygn).

Bygg din humlerigg enkelt och billigt. Den behövs året efter planteringsåret.

En granstör kostar 0-500 kr, väger 15-25 kg, ruttnar i foten. ska fällas vid skörd och lagras.


Ett bättre alternativ för 4-25 plantor är en stolprigg med 1-2 stolpar av aluminium:

- en STOLPE med hiss för 8 spridare, sisalsnöre, jordrör (grävs ner).    1 - 8 plantor

        hissen dras upp vid växtstart och sänks ner vid skörd, stolpen kan förses med kamera,

        belysning, vara flaggstång mm                                                                      Pris: 1000 kr

- två STOLPAR med wire, wirelås, 25 sisalsnören, jordankare (6) och fotfäste (rör/pinn)

       10-25 plantor                                                                                                        Pris : ca 1500 kr 

Stolpen är 7 alt 8 m ALUrör med diameter 72 mm och väger ca 4 kg. Underhållsfri.

Humle-åttan reses av en person och görs odlingsklar på 5 min (när jordrör och plantor finns).

Dubbelriggen monteras på odlingsplatsen och reser av 1-2 pers på ca 20 min.

Kan stå kvar vid skörd eller rensas / fällas av en person på några minuter och återresas direkt.

Riggen byggs på beställning inom en vecka. Ritning medföljer.

Riggen kan tas på normalt bilsläp. Vid annan transport tillkommer kostnad.

Det finns även en grövre (och lite tyngre) stolpe - diameter 92 mm.


HUMLE - torkad och färdig för bryggning


Humle av olika kulturarvskloner från 1640 -> 1950

Växtplatser: originalplanta på plats, Nordgenbanken, Linnés Sävja o Hammarby

Sorter: 10-tal olika plantor med skördeår 2017 och 2018. Påsar om 50 / 100 g kottar i frys.

Provbryggda med GOTT resultat sedan 3 år.            Pris: 50-75 kr / 50g                           

Om intresserad, kontakta för besked om aktuella kloner.


TJÄNSTER


Råd om odling och anläggning av humlegård

 - allmänna frågor per telefon


Platsbesök för humlejakt eller planering (*)

 - har Du hittat en gammal humleplanta eller finns en bortglömd från 1600-talet?


Erbjuda utrustning för byggnation (*), se lista

- Du kan behöva odlingslåda och 6-8 m stolpar med stag


Skördeplanering med assistans (*)

 - när ska det skördas och hur torka och packa?


Provbryggning på egen humle med utvärdering (*)

 - Du brygger en sats på Din humle under en dag (7 tim).

    Du får med Dig eget öl hem som halvfabrikat eller klart


Kurs i ölbryggning (*)

- hur brygger man själv sitt gårdsöl och vilken utrustning behövs?


Ölprovning med öl bryggda på lokal humle (*), mer info…

- En grupp på 8-10 pers får en info- och testkväll, som avslutas med måltid


Marknadsföring

- vad gör jag av mina sticklingar och skördad humle?


Samarbetsavtal för humleprodukter

- Du säljer direkt eller via mig till intresserade köpare


Samarbetsavtal som humlevärd (uppdragsodlare)

- vi odlar tillsammans och delar på förtjänsten


Efterforskning/släktforskning av gårdens historia (*)

- vilka har bott på gården sedan 1600-talet?


(*) En kostnad kan tillkomma (fast pris, timpris eller per artikel)